Back to Top

Commissies

Actieve commissies binnen WVV in het seizoen 2023 - 2024:

Kascommissie

De kascommissie controleert minimaal tweemaal per seizoen de door de penningmeester bijgehouden boekhouding in hoeverre deze een correct beeld geeft van het financieel reilen en zeilen van WVV. Zij adviseert de Algemene Vergadering onder andere omtrent het al dan niet decharge verlenen aan het bestuur. (Rob v.d. Burg en Judth de Vries met Peggy Verweij als reservelid)

PR-commissie

De leden van de PR-commissie zorgen er onder andere voor dat de wedstrijdverslagen en prognoses aangevuld met foto’s in De Wassenaarse krant, de WVV-website, de WVV-Facebookpagina alsmede op de websites www.wassenaarders.nl en www.volmedia.nl. kunnen verschijnen. Verder maken zij o.a. de WVV folders, uitnodigingen en aankondigingen van WVV activiteiten.
Heb je een verslag of nieuwsfeit van een WVV activiteit? De PR-commissie ontvangt deze graag.
(Marjanne van der Velde en Jan Rijskamp)

Lief en leed

De Lief en leed-commissie zorgt ervoor dat leden die iets te vieren hebben een kleine attentie krijgen en leden, eventuele partners of andere betrokkenen bij onze vereniging die met ziekte of rouw te maken hebben een hart onder de riem gestoken krijgen. Suggesties kun je doorgeven aan: Elly van Weerlee

Webmaster (webbeheerder)

Hij/zij is de beheerder van de WVV-website. Hij of zij onderhoudt de pagina's, controleert de weblinks en plaatst de teksten en foto’s die via of namens het bestuur worden aangereikt. Zie je onjuistheden op de website? Geef dit dan door aan één van de bestuursleden.
(Robert is de Webmaster, Jan Rijskamp assisteert hem)

Beheerder Facebook

Hij/zij is de beheerder van de WVV-Facebookpagina en onderhoudt deze. (Kirsten v.d. Bergh-Harberink)

Vertrouwenscontactpersoon

Hij/zij kan ondersteuning en advies bieden als je bij WVV wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag. Zit je met een vraag of klacht, raadpleeg dan onze Vertrouwenscontactpersoon. Wacht niet tot het probleem escaleert.
De, volgens de terminologie van de Nevobo, "vertrouwenscontactpersoon" heeft geheimhoudingsplicht. (Elly van Weerlee)

Beheerder spelmateriaal en bezittingen

De beheerder (Jan Rijskamp) onderhoudt en repareert het spelmateriaal en de bezittingen van de Vereniging.

Kantine commissie

Omdat er sinds seizoen 2021--2022 namens de Gemeente geen beheer van de kantine meer in sporthal De Schulpwei aanwezig is moet de vereniging zelf de kantine 'bemannen' en hebben zij alle voorzieningen, drankjes, etenswaar e.d. in eigen beheer.
Voor WVV doet Jeanne Taal dit met nauwe assistentie van o.a. Rik Vos.