Back to Top

DWF

Het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

De tekst voor dit artikel is deels woordelijk overgenomen van de Nevobo-teksten.

Het DWF is in het seizoen 2017 - 2018 verplicht gesteld. Hierdoor is het vooraf op de site van de Nevobo opgeven van de competitiespelers noodzakelijk. (Voor WVV doet de wedstrijdsecretaris dit). 

Op dit moment vereist het DWF een aantal gegevens die binnen de recreantencompetitie voorheen niet werden gebruikt of bijgehouden. Gezien het feit dat niet zomaar de regels veranderen, de Nevobo vindt tenslotte dat iedereen leuk competitie kan spelen die ook goed georganiseerd is, gelden er voor de recreatie enkele uitzonderingen:

-    De wedstrijden binnen de recreantencompetitie behoeven niet gefloten te worden door officiële scheidsrechters. Je kunt aangeven
     dat “niet alle officials aanwezig” zijn, de wedstrijd kan vervolgens gewoon gestart worden;

-    Er worden geen spelerskaarten gecontroleerd, dit blijft zo, want er is ook geen eis tot een officiële scheidsrechter en recreanten
     hebben geen spelerskaarten;

-    Er mag gespeeld worden zonder rugnummers. Op het moment vereist het DWF nog rugnummers, maar er kunnen gewoon willekeurige
     nummers in het DWF worden vermeld, bijvoorbeeld 1 t/m 10 of het favoriete getal van de spelers;

-    Er is vóór de wedstrijd geen spelerscontrole, dus ook geen controle op de rugnummers, spelerskaarten of eventuele vervangers;
     Achteraf controleerd de Nevobo wel de speelgerechtigheid van spelers/sters.

-    Als vereniging kan je ervoor kiezen om altijd het standaardteam op te roepen en te zeggen dat die spelen, ook al zijn ze er niet allemaal.

Hoe gaat het dan met invallen?

Hiervoor zijn 2 opties: Je geeft het wel aan in het DWF, of je geeft het niet aan. Als je het niet aangeeft, dan is er uiteraard geen probleem. Als je het wel invoert, dan zal het in de meeste gevallen goed gaan. Behalve als het gaat om een speler die in een lager team meedoet. Dan krijgen wij daar een melding van. In de competitie kijken we of we hiervoor een opmerking moeten plaatsen.

We hebben geen aanvoerder en ook geen rugnummers, maar deze moeten we wel invullen! Wat nu?

Mocht het team geen aanvoerder en/of rugnummers hebben, dan kun je fictief een aanvoerder aangeven en rugnummers invoeren. De fictief ingevulde rugnummers worden nergens gebruikt dus dit is geen probleem. Wel moet e.e.a. aan het begin van elk seizoen eenmalig op de site van de Nevobo worden ingevuld. Tijdens de wedstrijden is het niet noodzakelijk dat er nu ineens met rugnummers gespeeld moet worden, dit is niet anders dan eerdere seizoenen seizoenen (2016 - 2017 en eerder).

Is een gediplomeerde scheidsrechter nu ineens verplicht bij de wedstrijd?

Nee, dit is hetzelfde als voorheen. In de betreffende wedstrijd kan in het DWF onderaan aangevinkt worden ‘Niet alle officials zijn aanwezig’. Als dat vinkje aangezet wordt, hoeft er geen naam van de scheidsrechter te worden ingevuld.

Attentie

Minimaal één iemand van de vereniging dient bij een thuiswedstrijd zijn laptop, tablet of mobiel bij zich te hebben waarop via je eigen mobiele internetaansluiting dan wel via de wifi van de sporthal aansluiting kan worden gevonden op het DWF van de Nevobo.

Vraag bij de sporthalbeheerder om de inlogcode van de wifi van de sporthal.

Aan de slag! 

 1. De standaardteams en aanvoerders zijn reeds voor de start van het wedstrijdseizoen door de wedstrijdsecretaris in het DWF opgegeven.
 2. Ga naar dwf.volleybal.nl en log in met je Nevobo account en bekijk je eigen wedstrijden en teams. Neem dus je Nevobo inloggegevens mee.
 3. Aanvoerder zoekt de te spelen wedstrijd op en klikt deze aan. 
 4. Aanvoerder roept het ‘standaardteam’ op door op de betreffende link te klikken.(Advies: doe dit van tevoren thuis)
 5. Aanvoerder controleert of opstelling klopt of dat er spelers af- of bijgezet moeten worden.
 6. Scheidsrechter klikt formeel de ID akkoord aan??  Er wordt bij de recreatie geen of nauwelijks controle uitgevoerd.
 7. Thuisteam klikt + bij “Officials van deze wedstrijd” aan. Indien geen officiële scheidrechter de wedstrijd fluit, dan in het hokje ”niet alle officials voor deze wedstrijd zijn aanwezig” een vinkje plaatsen. (Advies: doe dit van tevoren thuis)
 8. Aanvoerder of scheidsrechter: Kies voor ‘Resultaat invoeren’.
 9. Sluit het DWF af. De wedstrijd kan beginnen.
 10. Teller houdt standen, uitslag, deelnemende spelers enz…. bij op een apart briefje.
 11. Thuisteam logt na de wedstrijd weer in en vult de setstanden en uitslag in.
 12. Aanvoerders en scheidrechter controleren alle gegevens en vinken ‘akkoord’ aan.
 13. Scheidrechter rondt alles af en verzendt de uitslag.
 14. Scheidsrechter of teller logt uit.

Versie: 21 mei 2018